ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άγγιξαν τις 160.000 ευρώ τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. έλαβε και δύο αποφάσεις

 18/05/2022 23:44

Άγγιξαν τις 160.000 ευρώ τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Φωτογραφία αρχείου

Πρόστιμα ύψους 158.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Συγκεκριμένα η Ε.Κ. επέβαλε τα εξής πρόστιμα και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 150.000 ευρώ στον κ. Παναγιώτη Διαμάντη, λόγω παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρεία «BETA ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επίσης αποφάσισε:

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της εταιρείας Trastor

- Την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

Πρόστιμα ύψους 158.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Συγκεκριμένα η Ε.Κ. επέβαλε τα εξής πρόστιμα και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 150.000 ευρώ στον κ. Παναγιώτη Διαμάντη, λόγω παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 8.000 ευρώ στην εταιρεία «BETA ΑΕΠΕΥ» για παράβαση των διατάξεων που αφορούν σε οργανωτικά θέματα της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επίσης αποφάσισε:

- Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετόχους της εταιρείας Trastor

- Την μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ

Επιλέξτε Κατηγορία