ΑΠΟΨΕΙΣ

AE vs IKE: Είναι «μεγέθη» συγκρίσιμα;

 10/11/2019 21:00

H γερμανική εταιρεία Western & Co ήταν εκείνη που το 1891 ανέλαβε να καλύψει τις ανάγκες του ελβετικού στρατού με ένα εργαλείο για δύο, κυρίως, χρήσεις (:κατσαβίδι και ανοιχτήρι). Ο Ελβετός Karl Elsener το μετεξέλιξε, προσθέτοντας επιπλέον χρήσεις, στο γνωστό σήμερα ελβετικό σουγιά της Victorinox.

Θα μπορούσαμε, άραγε, να αντιστοιχήσουμε τον ελβετικό σουγιά με κάποιον από τους συγκεκριμένους εταιρικούς τύπους; Και το πτυσσόμενο σουγιαδάκι με τον έτερο;

Η συγκριτική επισκόπηση ΙΚΕ - ΑΕ

Στο φύλλο της προηγούμενης Κυριακής (3/11) διαπιστώσαμε τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ΑΕ. Σε σχέση όμως με την ΙΚΕ;

1. Γρήγορο και οικονομικό ξεκίνημα: Η ΙΚΕ ιδρύεται, κατά κανόνα, με ιδιωτικό συμφωνητικό. Η ΑΕ κατ’ εξαίρεση.

ΑΕ - ΙΚΕ: 0-1

2. Προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών: Η ΑΕ διαθέτει πολλαπλά, σχετικά, εργαλεία (Stock Options, Κοινοί Ιδρυτικοί Τίτλοι κτλ.). Η ΙΚΕ όχι. Η ΑΕ δικαιούται τρίποντο.

ΑΕ - ΙΚΕ: 3-1

3. Εξοικονόμηση πόρων (πέραν των προαναφερθέντων): Η ΑΕ υπολείπεται στο στάδιο της ίδρυσης, σαφώς όμως υπερτερεί στο στάδιο της λειτουργίας.

ΑΕ - ΙΚΕ: 4-1

4. Προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων: Η ΑΕ διαθέτει πολλαπλά (λ.χ. Warrants, Προνομιούχες και Εξαγοράσιμες Μετοχές). Η ΙΚΕ κανένα. Η ΑΕ δικαιούται τρίποντο.

ΑΕ - ΙΚΕ: 7-1

5. Άντληση ρευστότητας από την Εταιρεία: Η ΑΕ διαθέτει καινοτόμα εργαλεία (λ.χ. Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου, Κοινούς και Εξαιρετικούς Ιδρυτικούς Τίτλους). Η ΙΚΕ περιορισμένα. Η ΑΕ δικαιούται και, εν προκειμένω, τρίποντο.

ΑΕ - ΙΚΕ: 10-1

6. Η «διαχείριση» των μετόχων/εταίρων με μικρά ποσοστά συμμετοχής: Η ΑΕ διαθέτει και εν προκειμένω πολλαπλές προβλέψεις (τόσο για την ευνοϊκή αποχώρηση όσο και την απομάκρυνση των μικρομετόχων). Η ΙΚΕ καθόλου. Το τρίποντο για την ΑΕ.

ΑΕ - ΙΚΕ: 13-1

7. Αξιοποίηση της τεχνολογίας: Ο νόμος για τις ΑΕ παρέχει περισσότερες σχετικές ευχέρειες. Ο νόμος για τις ΙΚΕ περιορισμένες. Ο βαθμός θα πρέπει να δοθεί στην ΑΕ.

ΑΕ - ΙΚΕ: 14-1

8. Διαδοχή: Σημαντική, σχετική, βοήθεια μπορεί να παράσχει στο πλαίσιο της ΑΕ η θέσπιση περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών και η προσεκτική ρύθμιση των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Τα αντίστοιχα εργαλεία στην ΙΚΕ είναι περιορισμένα.

Και εδώ υπερτερεί η ΑΕ.

ΑΕ - ΙΚΕ: 15-1

9. Η προστασία της επένδυσης: Στην ΑΕ μπορούν να υπάρξουν επαρκείς, σχετικές, ρυθμίσεις. Αντίστοιχες και στην ΙΚΕ.

Το σκορ παραμένει.

ΑΕ - ΙΚΕ: 15-1

10. Η προστασία ιδιοκτητών, διοικητών και στελεχών: Το εύρος των ευθυνών τους είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Εργαλεία διαχείρισης του θέματος αποτελούν ο περιορισμός των εμπλεκομένων προσώπων και, ιδίως, η ασφαλιστική τους κάλυψη. Τα αντίστοιχα ισχύουν και στην ΙΚΕ.

Το τελικό, επομένως, σκορ συντριπτικό υπέρ της ΑΕ:

ΑΕ - ΙΚΕ: 15-1

Εν κατακλείδι

Η ΑΕ και η ΙΚΕ δεν λειτούργησαν ποτέ ανταγωνιστικά.

Η ΙΚΕ αποδεικνύεται, γενικά, περισσότερο οικονομική έναντι της ΑΕ. Βεβαίως και περισσότερο ευέλικτη. Για τούτο, γενικώς, προτιμητέα.

Το «κοινό» των ΑΕ και ΙΚΕ είναι, όμως, διαφορετικό. Μεγαλύτερα σχήματα, μεγαλύτερες σε μέγεθος επενδύσεις κι επιχειρήσεις που προσβλέπουν στις ευχέρειες που ο νόμος για τις ΑΕ παρέχει, επιβάλλεται να επιλέξουν τη συγκεκριμένη εταιρική μορφή (της ΑΕ).

Η συγκριτική επισκόπηση των συγκεκριμένων εταιρικών τύπων, όπως ανωτέρω συνοπτικά περιγράφηκε, καταλήγει εντυπωσιακά υπέρ της Ανώνυμης Εταιρείας.

Κι αν την ΑΕ τη χαρακτηρίζαμε «ελβετικό σουγιά» (με την έννοια του πολυεργαλείου), την ΙΚΕ δεν μπορούμε παρά να τη χαρακτηρίσουμε «σουγιαδάκι».

Έστω πτυσσόμενο...

*Δημοσιεύθηκε στη "ΜτΚ" στις 10 Νοεμβρίου 2019

Δημοφιλείς Απόψεις