logo
Εφημερίδα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης - Η καθημερινή σας ενημέρωση
100 χρόνια (1911-2011) Εφημερίδα Μακεδονία

Το Εθνικό Κτηματολόγιο σε νέες περιπέτειες

Στην κατηγορία: Άρθρα - Απόψεις
Ημερομηνία: 14/01/2010
Σελίδα εκτύπωσης

Του Ιωάννη Κωτούλα*

Κατά την εκδήλωση των εμπλεκομένων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (ΕΚ) φορέων της 9-12-2009, η πρόταση του ΤΕΕ, εν μέσω εκτελούμενου από το 2005 σχεδιασμού, να κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση το υπόλοιπο της υπαιθρίου χώρας, 60% της επικράτειας, και ν’ αναλάβει η Κτηματολόγιο ΑΕ τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών (ΔΧ) και αιγιαλού, αιφνιδίασε τους πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εξηγήσουν, γιατί η στροφή αυτή, τι μεσολάβησε;

Google Adsense Center

Δύο μήνες πριν η Κτηματολόγιο ΑΕ δήλωνε ότι είχαν ολοκληρωθεί οι ΔΧ σε 322 περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο παλαιοτέρων προγραμμάτων, αλλά δεν είχαν κυρωθεί για να καταστούν οριστικές οι κτηματολογικές εγγραφές, ενώ οι ΔΧ των 107 πρωτευουσών νομών και ΟΤΑ Αττικής και Θεσσαλονίκης ανατέθηκαν, ύστερα από συμφωνία υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης, το καλοκαίρι του 2009, μέσω έξι (6) προγραμμάτων, σε γραφεία μελετών δασολόγων “Δασικές μελέτες”, με ορίζοντα υλοποίησης έως δύο (2) ετών, οπότε και θα επακολουθήσει κύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διευθύνσεων Δασών Νομαρχιών.

Διαδικασία κατάρτισης ΔΧ
Οι ΔΧ καταρτίζονται, κατά την κτηματογράφηση, για τη δημιουργία ΕΚ σύμφωνα με άρθρα 27 & 28 του ν.2664/1998 από τις Διευθύνσεις Δασών και εν αδυναμία αυτών αναθέτει η Κτηματολόγιο ΑΕ την αντίστοιχη μελέτη σε γραφεία δασολόγων “Δασικές μελέτες”. Η κατάρτιση των ΔΧ, ύστερα από την εκδίκαση των αμφισβητήσεων, κατά την ανάρτηση ενώπιον αρμοδίας Διοικητικής Επιτροπής, παράγει αποτελέσματα μόνον όταν οι ΔΧ κυρωθούν από τις Διευθύνσεις Δασών. Για την κύρωση από τις υπηρεσίες αυτές, ακολουθείται άλλη ανεξάρτητος διαδικασία. Η Διεύθυνση Δασών υποβάλλει ενστάσεις, για όσα ακίνητα βρίσκονται μέσα στην κτηματογραφούμενη περιοχή με χαρακτηρισμό δάσος, δάσος αγρός, κτλ. και δεν έχουν καταχωριστεί ως ιδιοκτησία του Δημοσίου. Οι ανεξάρτητες αυτές διαδικασίες αποτελούν το μαλακό υπογάστριο του ΕΚ, περιπλέκουν τα πράγματα και καθυστερούν την ολοκλήρωσή του.

Η μέχρι τώρα πορεία του ΕΚ
Πράγματι χρειάστηκαν 15 χρόνια, από το 1994, για να καταγραφεί το 17% των τίτλων ιδιοκτησίας, που αντιστοιχεί σε έκταση 6% της επικράτειας. Το ΕΚ πέρασε περιπέτειες και ασθένειες παιδικές ή δομικές, αναπτύχθηκε όμως και αναπτύσσεται ικανοποιητικά, ως ένα πολύ μεγάλο, από τα μεγαλύτερα, αναπτυξιακό έργο, για την παρούσα και τις επερχόμενες γενεές των Ελλήνων. Δεν θεωρούμε ότι καθυστέρησε. Τα προβλήματα, λάθη, παραλείψεις, συμφυή και αναπόφευκτα και ως ένα βαθμό αναμενόμενα. Να μην ξεχνάμε ότι ήταν σωρευμένα από τις ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Με τι εμπειρία, με τι Κράτος; Η Γαλλία και η Ελβετία, κράτη με σιδηρά διοικητική οργάνωση χρειάστηκαν 100 χρόνια για να δημιουργήσουν Κτηματολόγιο. Το ΕΚ και που θα τελειώσει δεν τελειώνει, θα ενημερώνεται, θα ενσωματώνει τις καινοφανείς τεχνολογίες, όπως τώρα το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), που ανατρέπει εκ βάθρων την κτηματογράφηση των αγροτεμαχίων, την καταμέτρηση δηλ. επί τόπου κτλ.
Τη συνταγματική υποχρέωση να καταρτίσει δασολόγιο και ΔΧ, για να προστατέψει τη δημόσια ιδιοκτησία, είχε αρχίσει το κράτος από το 1976. Συνέταξε πολλούς, δεν κύρωσε όμως κανέναν. Εάν είχε περατωθεί το έργο αυτό, το τοπίο για την ανάπτυξη του ΕΚ θα είχε ξεκαθαριστεί και θα ήταν ένας περίπατος.
Το γε νυν έχον: Μόνο οι αρμόδιοι δασολόγοι, λόγω γνώσης του αντικειμένου και εμπειρίας, μπορούν να αποφαίνονται τι είναι δάσος και τι δεν είναι. Και να αποφαίνονται, προ πάσης κτηματογράφησης, αποσυνδεδεμένα από αυτήν, πρώτα η σύνταξη και κύρωση των ΔΧ και μετά, μόνο με το έργο της, απρόσκοπτα η κτηματογράφηση. Περνάει η περαιτέρω προώθηση του ΕΚ μέσα από την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού των Διευθύνσεων Δασών. Πολύ φοβούμεθα, ότι ούτε και τώρα οι Διευθύνσεις Δασών θα μπορέσουν να εξελέγξουν τις εργασίες των “δασικών μελετών” και να κυρώσουν τους ΔΧ, αν δεν ενδυναμωθούν με νέους δασολόγους. Εάν το δασικό πρόβλημα λυθεί, θα είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά στον τόπο, και θα εξοστρακιστεί έτσι δια παντός, η δικαιολογητική βάση των πυρκαγιών 2007 και 2009.
Και η άλλη πρόταση, για κτηματογράφηση τώρα του υπολοίπου της υπαιθρίου χώρας, το 60% του συνολικού έργου (18% η πιλοτική φάση και 22% οι πρωτεύουσες) με σκοπό να περατωθεί το 2016 και όχι όπως προβλέπετο το 2025, όσο καλοπροαίρετα και αν την εξετάσουμε, δεν ενδείκνυται στη σημερινή συγκυρία.
Πώς να προχωρήσουμε σε νέα, την ογκωδέστερη κτηματογράφηση:
α) όταν δεν έχουν συνταχθεί και κυρωθεί οι ΔΧ, της υπαιθρίου χώρας, ώστε η νέα κτηματογράφηση να έχει ξεκάθαρο τοπίο, όπως αναλύθηκε, όπως έπρεπε να είχε γίνει εξαρχής, πάλι μισοτελειωμένες κτηματολογικές εγγραφές θα δημιουργήσουμε, στα ίδια λάθη θα προχωρήσουμε;
β) όταν βρίσκεται σε εξέλεγξη, η κτηματογράφηση των πρωτευουσών, όταν οι προηγούμενες κτηματογραφήσεις εγκατέλειψαν σοβαρές κατά τα δημοσιευθέντα, εκκρεμότητες i) να διεκδικούνται από ιδιώτες και απειλούνται με φαλκίδευση 3 εκατομμύρια στρέμματα του Δημοσίου εκτός σχεδίου, ii) να υπάρχουν οκτώ (8) χιλιάδες λάθη διάφορης αιτιολογίας και iii) περί τις δεκαπέντε (15) μελέτες να έχουν εγκαταλειφθεί, ατελείωτες για διαφόρους λόγους. Τι απαντάμε λοιπόν στους μαρτυρικούς και δύσμοιρους αυτούς πολίτες; Ότι θα λύσουμε τα προβλήματά τους, δημιουργούντες χιονοστιβάδα νέων;
γ) όταν εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσεως, πολίτες και κράτος σφίγγουν τα λουριά τους, για να αποφύγουν τα χειρότερα, είναι σοβαρή και υπεύθυνη ενέργεια, ν’ ανοίγεται άλλο μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό μέτωπο, υπάρχουν άλλες αντοχές;
δ) όταν επιβάλλεται ν’ αναμένουμε να ολοκληρωθεί η ανατεθείσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Αγρογή Α.Ε., βάσει ν.3790/2009 σύνταξη του Αγροτικού Κτηματολογίου με το ΣΑΑ για καταβολή ενισχύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επωφεληθεί η κτηματογράφηση των αγροτεμαχίων από το νέο σύστημα, όπως αναφέρθηκε.

Διαφαινόμενες τροποποιήσεις
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιβαλλόμενες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, οφείλουν να γίνουν με γνώμονα το Σύνταγμα που προστατεύει την ιδιοκτησία και τον ιδρώτα των Ελλήνων και τον Αστικό Κώδικα (ΑΚ), το αριστούργημα αυτό της Ελληνικής και Παγκόσμιας Νομικής Σκέψης. Το ΕΚ οφείλει να διαφυλάξει τη σοφία του ΑΚ, ν’ αποπνέει όχι μόνο τις ρητές διατάξεις του, αλλά και το πνεύμα, την ελευθερία των συμβάσεων, την υποκείμενη ηθική, τη μεσότητα, “το μηδέν άγαν” των αρχαίων σοφών και προπαντός την ισόρροπη στάθμιση μεταξύ ταχύτητος και ασφάλειας των συναλλαγών κτλ. και επάνω στο πνεύμα αυτό να οικοδομήσει τον εκσυγχρονισμό. Όπως ο ΑΚ ακολούθησε, τον Γερμανικό ΑΚ έτσι και το ΕΚ, οφείλει ν’ ακολουθήσει το Κτηματολόγιο της γερμανικής οικογένειας.
Υπό την έννοια αυτή, της διαφύλαξης του ΑΚ, το ΕΚ εξυπηρετεί μόνο, όπως και όσους θεσμούς ρυθμίζει το εμπράγματο δίκαιο και τίποτα άλλο πέραν αυτού, ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου (ΠΚΓ) ελέγχει ότι ακριβώς έλεγχε και ο υποθηκοφύλακας χωρίς επεκτάσεις. Ο έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 16περ. γ) Λ ι ν.2664/1998 σε καμιά περίπτωση δεν επεκτείνεται στα εσωτερικά στοιχεία των προς καταχώρηση δικαιοπραξιών, ούτε στις ακυρώσιμες περιορίζεται μόνο στα εξωτερικά ελαττώματα και στις άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό. Αλίμονο αν συνέβαινε το αντίθετο. Ο ΠΚΓ να αποκτούσε υπερεξουσία, πάνω από τα δικαστήρια, θα ενοθεύετο το δικαιϊκό μας σύστημα.
Η απαρέγκλιτη τήρηση του ΑΚ επιβάλλεται, γιατί οι ρυθμίσεις του έχουν δοκιμαστεί στην μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και παράδοση και παρέκκλιση εξ αυτών οδηγεί σε αδιέξοδα. Τήρηση του ΑΚ, ίσον ΠΚΓ έχει όσα δικαιώματα έχει ο υποθηκοφύλακας. Ο έλεγχος νομιμότητος άρθρου 16, ξεπερνά τα όρια, αλλοιώνει το δίκαιο και πρέπει να τροποποιηθεί.
Η τυποποίηση των καταχωρημένων πράξεων ν’ αποφευχθεί, για να μη χαθεί η ομορφιά και ο πλούτος των εννοιών του Αστικού Δικαίου. Αποτελούν σπουδαίο αναχωματικό πλεονέκτημα και ο περιορισμός τους σημαίνει αποδόμηση των νομικών προπυργίων της χώρας. Οριστικά Κτηματολογικά Γραφεία χωρίς οριστικές κτηματολογικές εγγραφές, δεν μπορούν να υπάρξουν. Η οριστικοποίηση των μεταβατικών κτηματολογίων, προϋποθέτει κύρωση του ΔΧ. Προπαντός ισόρροπος στάθμιση μεταξύ ταχύτητος και ασφάλειας στις μεταβιβάσεις, αν παραβιαστεί υπέρ της ταχύτητος θα έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα, όπως στο Αγγλοσαξονικό σύστημα, κατά την αγορά διαμερισμάτων, με δάνεια, υπερέβαλαν την ταχύτητα εις βάρος της ασφάλειας με αποτέλεσμα οι τράπεζες να καταρρεύσουν, από την αφερεγγυότητα των δανειστών και να κατρακυλήσουν όλον τον κόσμο, στην μεγάλη σημερινή χρηματοπιστωτική κρίση. Ταχύτητα λοιπόν κατά το “σπεύδε βραδέως” άνευ υπαιτίου βραδύτητος και άνευ υπαιτίου ταχύτητος (υπέρμετρου).
Εν όψει όλων αυτών, είναι φρόνιμο η νέα αρμόδια υπουργός κ. Μπιρμπίλη, να δώσει το πράσινο φως για κτηματογραφήσεις, εν μέσω εντονότατης οικονομικής κρίσης της χώρας και αντίθετα με την ακολουθημένη κυβερνητική πολιτική;

* Ο Ιωάννης Κωτούλας είναι επίτιμος πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικής Συμβολαιογραφίας

Άρθρα - Απόψεις

Αξιολόγηση

Αριθμός αξιολογήσεων: 0
Τρέχουσα αξιολόγηση: 0

1 είναι η χαμηλότερη και 5 είναι η υψηλότερη τιμή που μπορείτε να δώσετε.

 
Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

ryanair1

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Εκδηλώσεις
Adore
Ταξίδια
The Book